คู่มือความปลอดภัย

ทำไมเราถึงต้องการความปลอดภัย?

กันขโมยบ้าน สัญญาณกันขโมย

ความต้องการความปลอดภัย (Safety needs)

เมื่อความต้องการทางด้านร่างกายได้รับความพึงพอใจแล้วบุคคลก็จะพัฒนาการไปสู่ขั้นใหม่ต่อไป ซึ่งขั้นนี้เรียกว่าความต้องการความปลอดภัยหรือความรู้สึกมั่นคง

อับราฮัม มาสโลว์ กล่าวว่าความต้องการความปลอดภัยนี้จะสังเกตได้ง่ายในทารกและในเด็กเล็กๆ เนื่องจากทารกและเด็กเล็กๆ ต้องการความช่วยเหลือและต้องพึ่งพออาศัยผู้อื่น ตัวอย่าง ทารกจะรู้สึกกลัวเมื่อถูกทิ้งให้อยู่ตามลำพังหรือเมื่อเขาได้ยินเสียงดังๆ หรือเห็นแสงสว่างมาก ๆ แต่ประสบการณ์และการเรียนรู้จะทำให้ความรู้สึกกลัวหมดไป ความต้องการความปลอดภัยจะยังมีอิทธิพลต่อบุคคลแม้ว่าจะผ่านพ้นวัยเด็กไปแล้ว แม้ในบุคคลที่ทำงานในฐานะเป็นผู้คุ้มครอง เช่น ผู้รักษาเงิน นักบัญชี หรือทำงานเกี่ยวกับการประกันต่างๆ และผู้ที่ทำหน้าที่ให้การรักษาพยาบาลเพื่อความปลอดภัยของผู้อื่น เช่น แพทย์ พยาบาล แม้กระทั่งคนชรา บุคคลทั้งหมดที่กล่าวมานี้จะใฝ่หาความปลอดภัยของผู้อื่น เช่น แพทย์ พยาบาล แม้กระทั่งคนชรา บุคคลทั้งหมดที่กล่าวมานี้จะใฝ่หาความปลอดภัยด้วยกันทั้งสิ้น

ศาสนาและปรัชญาที่มนุษย์ยึดถือทำให้เกิดความรู้สึกมั่นคง เพราะทำให้บุคคลได้จัดระบบของตัวเองให้มีเหตุผลและวิถีทางที่ทำให้บุคคลรู้สึก “ปลอดภัย” ความต้องการความปลอดภัยในเรื่องอื่นๆ จะเกี่ยวข้องกับการเผชิญกับสิ่งต่างๆ เหล่านี้ สงคราม อาชญากรรม น้ำท่วม แผ่นดินไหว การจลาจล ความสับสนไม่เป็นระเบียบของสังคม และเหตุการณ์อื่นๆ ที่คล้ายคลึงกับสภาพเหล่านี้

CR: กิ๊ฟไม่ใช่ตุ๊กตา

ใครคือผู้บุกรุก / โจรคือใคร ??

สัญญาณกันขโมย สัญญาณกันขโมยบ้าน

กันขโมยบ้าน กันขโมยบ้าน

โจรกรรม หมายถึงการกระทำที่นำเอาทรัพย์สินของผู้อื่นโดยเจตนา เพื่อยึดทรัพย์สินนั้นมาเป็นของตน ซึ่งเจ้าของทรัพย์สินไม่ได้อนุญาตหรือยินยอม คำนี้สามารถเรียกแทนอาชญากรรมบางประเภทที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินอาทิ การลักทรัพย์ (ขโมย) การลักทรัพย์ในเคหสถาน (ย่องเบา/ยกเค้า) การลักทรัพย์ในร้านค้า การยักยอก การชิงทรัพย์ (ปล้น) การฉกชิงทรัพย์ (ปล้นสะดม) และการฉ้อโกงในบางเขตอำนาจศาล “โจรกรรม” (theft) มีความหมายเหมือนกับ “การลักทรัพย์”  โจร หมายถึงผู้ที่กระทำโจรกรรมดังกล่าว  โจร อาจอยู่รอบๆตัวคุณ เช่น คนที่คุณรู้จักสนิทสนม ญาติพี่น้อง คนใช้ เพื่อนบ้าน เพื่อนสมัยเรียน เมื่อเค้าผู้นั้นมีความบีบคั้นให้ต้องหาวัตถุมีค่าต่างๆมาเพื่อ ใช้หนี้ การพนัน หวย โต๊ะบอล หนี้นอกระบบ อยากยา-คลั่งยาเสพติด หรือเพียงแค่เพื่อตอบสนองความต้องการของตน ปัจจัยเหล่านี้ล้วนแต่ทำให้ทุกๆคนรอบข้างของคุณกลายเป็นโจรได้เพียงพริบตา และถ้าในเขตชุมชนบ้านของคุณเต็มไปด้วยแหล่งอบายมุขเหมือนที่กล่าวมา นั้นแสดงว่าคุณและครอบครัว ทรัพย์สินของคุณกำลังตกอยู่ในความเสี่ยงต่อก่อการถูกบุกรุก ปล้น และการฆ่าข่มขืน

สรุปง่ายๆก็คือ คนที่ไม่มีศีล5  มีโอกาสที่จะเป็นโจร/ขโมย/ผู้บุกรุกได้แทบทุกคน ทุกอาชีพ ทุกเพศ ทุกวัย

 แนวทางป้องกัน?

กันขโมยบ้าน กันขโมยบ้าน

การแก้ไขที่ตรงจุดเลยนั้นจะต้องแก้ที่ต้นเหตุของปัญหา คือ คนและสิ่งแวดล้อมในสังคมนั้นๆ เมื่อพบเห็นแหล่งอบายมุกต่างๆในเขตชุมชน เราต้องคอยดูแลสอดส่องไม่ให้ลูกหลานของเราไปเกี่ยวข้องเป็นอันขาด และทำการแจ้งเรื่องไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องที่ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนกับจุดตรงนั้น เพื่อลดปัญหาการเกิดวงจรเลวร้ายนี้ขึ้น และถ้ามากจนไม่สามารถแก้ไขได้ ให้เราย้ายออกจากพื้นที่ หรือชุมชนนั้นเสียดีกว่าถ้าเราเช่าบ้านอยู่ หรือสามารถขายบ้านได้ หรือให้เช่า แต่ถ้ามีความจำเป็นและไม่สามารถย้ายออกจากชุมชนนั้นได้ ก็ต้องมาหาวีธีการป้องการตัวเองและบ้านโดยมีวิธีดัง

กล้อง/เหล็กดัด/สัญญาณกันขโมย ต่างกันยังไง?

กันขโมยบ้าน กันขโมยบ้าน

โทรทัศน์วงจรปิด (อังกฤษ: closed circuit television หรือย่อว่า CCTV) คือระบบการบันทึกภาพเคลื่อนไหวด้วยกล้องวงจรปิด ซึ่งเป็นระบบสำหรับการใช้เพื่อการรักษาความปลอดภัย หรือใช้เพื่อการสอดส่องดูแลเหตุการณ์หรือสถานะการณ์ต่างๆ ที่นอกเหนือจากการรักษาความปลอดภัย

โทรทัศน์วงจรปิดได้ติดตั้งระบบครั้งแรกโดย เอจี Siemens ที่ ทดสอบ V(2) ใน Peenemünde เยอรมนีใน 1942เพื่อสังเกตการณ์สำหรับการเปิดตัวของ V2-rockets(V2-rockets คือขีปนาวุธของเยอรมนีตอนสงครามโลกครั้งที่ 2 ) วิศวกรเยอรมันชื่อ Walter Bruch คือรับผิดชอบในการออกแบบและการติดตั้งระบบ และ ในเดือนกันยายน 1968, Olean นิวยอร์ก คือแรกเมืองในประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อติดตั้งกล้องวิดีโอ ในถนนธุรกิจเพื่อป้องกันการก่อการร้าย ต่อมาการใช้ โทรทัศน์วงจรปิดในภายหลังได้กลายเป็นสิ่งจำเป็นใน ธนาคาร, สถานที่ราชการ,ที่สาธารณะ หรือแม้กระทั่งบริษัทห้างร้านต่างๆ

ประโยชน์ของกล้องวงจรปิด
– รักษา เฝ้าระวัง ความปลอดภัยของ บุคคลและสถานที่ สำหรับเฝ้าดูและเก็บหลักฐานการทำผิดกฎหมาย ซึ่งโจรผู้ร้ายมักจะหลีกเลี่ยงการทำผิดต่อหน้ากล้องวงจรปิด เพราะจะเป็นหลักฐานที่สำคัญในการจับกุม แต่บ่อยครั้งที่โจรสามารถหลบเลี่ยงมุมกล้องได้
– ตรวจสอบการทำงาน ใช้ประโยชน์ในโรงงาน สำหรับผู้จัดการ ในการดูพฤติกรรมการทำงานของพนักงานในโรงงาน
– ทำงานร่วมกับระบบอัตโนมัติ ใช้ประโยชน์เหมือนตาระยะไกลในการเฝ้ามองผ่านตัวเซ็นเซอร์เพื่อควบคุมระบบอัตโนมัติ
– คำนวณตรวจสอบ เช่น การตรวจสอบคุณภาพ ใช้เป็นหลักฐาน เพราะได้ทั้งภาพและเสียง ภาพวิดีโอที่บันทึกได้จึงมีความน่าเชื่อถือกว่าเทปเสียง แต่ส่วนใหญ่ภาพเคลื่อนไหวที่บันทึกไว้เป็นหลักฐานมักจะมีเฉพาะภาพเคลื่อนไหวอย่างเดียว มักจะไม่มีเสียงประกอบ

กันขโมยบ้านไร้สาย กันขโมยบ้านไร้สาย

เหล็กดัด

หนึ่งในวิธีที่เป็นที่นิยมที่สุดสำหรับการปกป้องชีวิตทรัพย์สินของคนในบ้าน คือ การติดเหล็กดัดเพื่อกันขโมย แม้เหล็กดัดจะมีช่องโหว่คือ หัวขโมยอาชีพสามารถตัดเหล็กดัดได้ในเวลาไม่กี่นาที แต่หลายคนก็เลือกมีไว้ อุ่นใจกว่า เหล็กดัดที่นิยมติดตั้งตามบ้าน มีแบบที่นิยม แบ่งออกหลายประเภท ตามการติดตั้ง คือ

เหล็กดัดครอบด้านนอก เป็นลักษณะเหล็กครอบหน้าต่างหรือประตูเต็มบาน และติดไว้ภายนอกบ้าน แล้วยึดด้วยน๊อต เหมาะกับการติดตั้งที่หน้าต่างชั้น 2 มากกว่าหน้าต่างชั้นล่าง เพราะมีความเสี่ยงต่อการโดนขโมยงัดได้ง่ายกว่าแบบติดภายใน แม้จะมีเทคนิคการฝังหัวน๊อต แต่ก็ไม่ได้ช่วยมากนัก และมีข้อเสียคือทำความสะอาดตัวเหล็กยาก และเป็นสนิมง่ายเพราะต้องตากแดดตากฝนตลอดเวลา

เหล็กดัดครอบด้านในติดมุ้งลวด คือมุ้งลวดกับเหล็กดัดจะใช้รางร่วมกัน และอยู่ในหน้าต่างอีกที ซึ่งเหล็กดัดลักษณะนี้จะปลอดภัยกว่าแบบแรก เพราะต้องเปิดหน้าต่างหรือประตูเข้ามาอีกทีจึงจะสามารถจัดการกับเหล็กดัดได้ และอีกข้อดีคือมีมุ้งลวดช่วยกันยุงกันแมลง และทำความสะอาดง่ายกว่า แต่ข้อเสียคือทำให้เปิดปิดประตูหรือหน้าต่างยากขึ้น เพราะติดตัวกั้นอยู่

อย่างไรก็ดี เหล็กดัดนั้นเป็นเครื่องป้องกันการบุกรุกมายาวนาน เพราะก่อนหน้านี้นวัฒกรรมทางเทคโนโลยียังไม่ถูกพัฒนาเหมือนปัจจุบัน จึงทำให้ไม่ได้มีทางเลือกอะไรนอกจากเหล็กดัด แต่ทุกวันนี้เหล็กก็มีราคาที่สูงมาก และค่าแรงช่างก็ได้สูงตามตัว จึงทำให้ราคาเหล็กดัดไม่ได้ถูกเหมือนเมื่อก่อน บ้านหนึ่งหลังอาจจะได้มีค่าใช้จ่ายถึงห้าหมื่นบาท แต่ทำได้เพียงแค่ชะลอการบุกรุกเท่านั้น และต้องเบื่อกับการทำความสะอาดที่ยากและเสียเวลามาก เพราะเหล็กดัดจะมีลวดลายเยอะ ซึ่งยากต่อการทำความสะอาด และถ้าไม่ทำความสะอาดก็อาจจะเป็นจุดที่ก่อสิ่งภูมิแพ้และเชื้อโรคได้ในที่สุด และข้อเสียที่ผู้อยู่อาศัยไม่ชอบก็คือ เรื่องความอึดอัด และไม่สวยงามอีกด้วย

กันขโมยบ้านไร้สาย กันขโมยบ้านไร้สาย

ระบบสัญญาณกันขโมย

คือ ระบบเตือนการบุกรุก Intrusion System หรือ สัญญาณกันขโมย   ระบบสัญญาณเตือนการบุกรุก คือระบบที่มีทำหน้าที่แจ้งเตือน เมื่อมีผู้บุกรุกเข้ามาภายในบริเวณที่มีการรักษาความปลอดภัย โดยการทำงานพื้นฐานนั้นจะรวมถึง สัญญาณเตือนภัยฉุกเฉิน เช่นการจี้ปล้น หรือกรณีที่น่าสงสัยอื่นๆ เป็นต้น

ทำไมถึงอยากใช้ระบบสัญญาณกันขโมย

หากใครได้มีโอกาสดูรายการเรื่องจริงผ่านจอทางช่อง 7 อาจจะพอคุ้นๆกับเรื่องโจรงัดแงะยกตู้เซฟ บ้านหลังนั้นอยู่ตรงข้ามบ้านผมเองแหละ สำหรับบ้านที่ผมอาศัยอยู่ว่าไปแล้วไม่น่าจะเป็นแหล่งที่มีขโมย และก็เป็นซอยตัน แต่เมื่อปีที่แล้วช่วงวันธรรมดาประมาณ บ่ายสองโมงผมเองกลับมาบ้านพอดีกำลังทำงานบางอย่างอยู่ในบ้าน แต่หารู้ไม่บ้านตรงข้ามมีโจรสองสามคนกำลังงัดแงะและหอบตู้เซฟข้ามรั้วหลบหนีไป ซึ่งรวมมูลค่าทรัพย์สินตามเจ้าของบ้านเล่าให้ฟังก็มีมูลค่าเป็นล้านบาท แต่บ้านหลังนั้นไม่ได้ติดสัญญาณกันขโมยครับ หากมีการติดตั้งก็อาจจะช่วยให้ผมหรือบ้านอื่นๆได้ทราบเพื่อแจ้งเจ้าหน่าที่ได้ทันท่วงที หลังจากเหตุการณ์ผ่านไป เจ้าของบ้านจึงตัดสินใจยอมจ่ายเงินติดตั้งระบบกันขโมย แต่ก็ถือว่าสายไปแล้วครับ แต่ก็ยังดีที่ยังล้อมคอกถึงแม้ว่าจะไม่เหลือวัวก็ตามอย่างน้อยก็ยังพอมีอะไรเหลือในคอกบ้างหละ

ระบบประกอบด้วยอะไรบ้าง

สัญญาณกันขโมยบ้านไร้สาย สัญญาณกันขโมยบ้านไร้สาย

1. ตัวควบคุมหลัก จะทำหน้าที่เป็นตัวควบคุมการทำงานของระบบทั้งหมดภายในบ้าน และมีไฟแบตเตอรี่สำรองกรณีไฟดับราวๆ10ชั่วโมง หรือคนร้ายตัดระบบไฟภายในบ้าน และการติดตั้งนั้นกล่องควบคุมนี้ก็ควรจะซ่อนให้มิดชิด และระบบที่ดีควรจะสื่อสารกับผู้ใช้ได้ดี เข้าใจในการใช้งาน โดยมีระบบเสียงตอบรับที่เป็นภาษาไทย ที่เป็นประโยคไทย จะเค้าใจได้ง่ายความผิดพลาดในการใช้งานจะน้อยลงมากๆ อีกทั้งเรื่องการแจ้งเตือนต้องมีความหลากหลายในการแจ้งเตือน เช่น มีคุณสมบัติการเตือนผ่านระบบอินเทอร์เนทได้ โดยเชื่อมต่อเข้ากับ TCP/IP หรือ ระบบ WIFI และมีการโทรแจ้งเตือนผ่านทางซิมการ์ดเพื่อเป็นการสำรองการแจ้งเตือนในอีกวิธีนึง

สัญญาณกันขโมยบ้าน สัญญาณกันขโมยบ้าน

2.ตัวจับความเคลื่อนไหว P.I.R (Passive Infrared) ควรจะเป็นเทคโนโลยีการตรวจจับแบบ Tritech เป็นระบบการตรวจจับแบบอัฉริยะ ที่รวมเอาระบบที่ดีที่สุดในการตรวจจับการเคลื่อนไหวไว้รวมกันในอุปกรณ์ตัวเดียวกัน ซึ่งเทคโนโลยีนี้จะประกอบด้วย PIR แบบ Dual PIR ทำงานร่วมกับ เทคโนโลยี Microwave ในการตรวจจับการบุกรุกอีกมิติหนึ่ง และมี A.I คือชิปประมวลผลที่รับจากเทคโนโลยีทั้งสองมาวิเคราะห์อีกที  เพื่อความแม่นยำและหลีกเลี่ยงการแจ้งเตือนที่ผิดพลาดได้เป็นอย่างดี โดยมากเทคโนโลยีขั้นสูงแบบนี้จะมีคุณสมบัติการแยกแยะสัตว์เลี้ยงได้อีกด้วย โดยจะทำการแยะในส่วนของน้ำหนักและความสูงของสัตว์เลี้ยงเป็นหลัก

กันขโมยไร้สาย  กันขโมยไร้สาย

3.สวิทช์แม่เหล็ก เป็นลักษณะแม่เหล็กที่นำไปติดตามประตูหน้าต่างหากกรณีหน้าต่างถูกเปิดออกสัญญาณกันขโมยก็จะทำงานทันที ถ้าเป็นระบบไร้สายควรเป็นความถี่ใหม่ คือ 868Mhz ซึ่งคุณสมบัติความถี่นี้จะดีกว่าอยู่หลายๆจุด คือ มีความทะลุทะลวงสิ่งกีดขวางได้ดีกว่า เช่นกำแพง ผนังห้องต่างๆ และมีความเสถียรสูงกว่าอันเนื่องมาจากมีอุปกรณ์ที่ใช้ความถี่นี้น้อยกว่ามากเมื่อเทียบกับความถี่เดิม433Mhz จึงมีการรบกวนจากอุปกรณ์ส่งสัญญาณที่ความถี่นี้น้อยกว่า จึงเสถียรกว่า และที่สำคัญมีการส่งสัญญาณได้ในระยะที่ไกลกว่าความถี่เดิมถึง 2เท่าเป็นอย่างน้อย ในกำลังส่งที่เท่าๆกัน สวิทช์แม่เหล็กที่ดี นอกจากจะมีคุณสมบัติความถี่868Mhz แล้วควรถูกออกแบบให้เป็นระบบแบบทูเวย์ (2way) เพื่อการสื่อสารไปและกลับระหว่างเครื่องควบคุมและชุดเซนเซอร์ จึงทำให้สามารถตรวจสอบความผิดปกติต่างๆซึ่งกันและกันได้ เช่น แบตเตอรี่เซนเซอรี่ใกล้จะหมด เซนเซอร์ถูกรื้อถอน หรือสูญหายเป็นต้น ซึ่งจะทำให้ระบบมีความปลอดภัยสูง

กันขโมยบ้านไร้สาย กันขโมยบ้านไร้สาย

4. ไซเรน และไฟกระพริบ เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ปล่อยเสียงที่ดังเป็นจังหวะและไฟกระพริบ เพื่อไล่ เตือนให้ผู้บุกรุก/ขโมย และคนรอบบ้านทราบว่า ระบบเตือนภัยได้ทำงานแล้ว มีเหตุฉุกเฉินหรือสิ่งผิดปกติเกิดขึ้น โดยทั่วไปความดังของเสียงไซเรนนั้นจะอยู่ที่ความดังระหว่าง 110-125เดซิเบล เมื่อวัดจากตัวไซเรนห่างออกมาระยะ1เมตร ระดับเสียงขนาดนี้ เป็นระดับเสียงที่ดังและปลอดภัยต่อระบบประสาทหูของเรา ซึ่งบางประเทศจะมีการควบคุมความดังตรงนี้อีกด้วย เพื่อไม่ให้ประสาทหูของผู้ใช้มีผลกระทบและไม่ให้ดังรบกวนรอบข้างจนเกินไป โดยจะมีการติดตั้งอยู่สองลักษณะคือ การติดตั้งแบบเดินสาย และแบบไร้สาย ข้อดีของการติดตั้งแบบไร้สายนั้นจะช่วยให้เรื่องของความสวยงามและ ส่วนตำแหน่งของไซเรนนั้นจะนิยมติดตั้งไว้ด้านนอกสำหรับร้านค้าต่างๆ เพื่อให้ผู้ที่รักษาความปลอดภัยได้เห็นการแจ้งเตือนนี้ แต่ถ้าเป็นลักษณะบ้านพักส่วนตัว หรือบ้านในหมู่บ้านจะนิยมติดตั้งไซเรนไว้ในตัวบ้าน เช่น ชั้นล่างของบ้าน หรือโถงกลางของตัวบ้าน สาเหตุเพราะถ้าเราติดตั้งไซเรนไว้นอกบ้านด้านหน้าบ้านแล้ว เมื่อผู้บุกรุกทำการบุกรุกมาจากด้านหลังจะไม่ได้ยินเสียงไซเรนนี้ เพราะเสียงไซเรนได้กระจายออกไปนอกบ้านแล้วไม่มีการสะท้อนของเสียงกลับมายังข้างในบ้านหรือหลังบ้านอยากพอเพียง และเป็นการรบกวนเพื่อนบ้านหลังอื่นๆ ทำให้อาจเกิดปัญหาระหว่างเพื่อนบ้านตามมาได้ ในทางกลับกันเมื่อเราติดตั้งไว้ในหลังเครื่องหรือในบ้านนั้น เสียงจะสะท้อนผนังของบ้านไปทั่วบ้านของเรา เมื่อผู้บุกรุกไม่ว่าจะบุกรุกมาจากด้านไหนจุดไหนของบ้าน เป้าหมายเดียวกันก็คือการเข้ามายังตัวบ้าน ผู้บุกรุกจะได้ยินเสียงไซเรนที่สะท้อนตามผนังบ้านได้อย่างชัดเจน และเกิดความตกใจและหลบหนีไปในที่สุด อีกทั้งไม่เป็นการรบกวนเพื่อนบ้านอีกด้วย

กันขโมยบ้านไร้สาย กันขโมยบ้านไร้สาย

กันขโมยบ้านไร้สาย กันขโมยบ้านไร้สาย

5.Auto dialer และ GSM Module เป็นชุดอุปกรณ์ที่ปัจจุบันจะนำไปรวมกับชุดควบคุมหลักแล้ว โดยมีหน้าที่การทำงานในเรื่องของการโทรแจ้งเตือนให้เจ้าของบ้านทราบเมื่อเกิดเหตุบุกรุกขึ้นนั่นเอง และในปัจจุบันสามารถเชื่อมต่อผ่านทางระบบ TCP/IP เพื่อจะเชื่อมต่ออินเทอร์เนท และติดตั้งโปรแกรม หรือแอป ลงบนมือถือสมาร์ทโฟนของเราได้ เพื่อการแจ้งเตือนที่ไม่มีค่าใช้จ่าย และรวดเร็วกว่า ประหยัด โดยทั่วไประบบที่มีการเชื่อมต่อผ่านอินเทอร์เนทได้นั้น จะมีเฉพาะระบบจากทางยุโรป อเมริกา และเกาหลี ซึ่งมีราคาที่สูง ผู้ผลิตบางรายจะใช้แอปเทียม ที่แปลงปุ่มกดบนแอปในมือถือ มาเป็นการส่งข้อความ SMS เพื่อส่งไปยังเครื่องควบคุม จากนั้นเครื่องควบคุมจะรับSMS ที่ส่งมา ทำการดำเนินการคำสั่งนั้น และมีการส่งข้อความ SMS กลับไปที่มือถือของเราอีกครั้งเพื่อยืนยัน ทำให้ผู้ใช้เสียค่า SMS ถึงสองขา ขาละ3บาท จะเท่ากับว่า ในการกดส่งควบคุมผ่านแอปเทียม1ครั้ง จะเสียค่า SMS เป็นเงินอย่างน้อยถึง 6บาท เราอาจะเสียค่า SMS ต่อปีเป็นจำนวนหลายพันบาทโดยที่เราไม่รู้ตัว

ตารางเปรียบสิ่งสำคัญๆที่สัญญาณกันขโมยสำหรับบ้านควรต้องมี

สัญญาณกันขโมยบ้าน สัญญาณกันขโมยบ้าน

ระบบกันขโมยจำเป็นจริงๆเหรอ?
เรื่องความจำเป็นนั้นอันนี้แล้วแต่ความชอบแต่สำหรับผมเจอเหตุการณ์เรื่องแบบนี้มาสามหนแล้ว ผมเองคิดว่าคุ้มค่าครับ เพราะหากมันช่วยป้องกันตัวเราและทรัพย์สินได้สักครั้งหนึ่งก็ถือว่าคุ้มแล้วหละครับ วัวหายล้อมคอกมีให้เห็นบ่อยๆ แต่ที่กลัวก็คือวัวก็หายคนที่จะมาล้อมคอกก็ไม่อยู่แล้วนี่สิครับน่ากลัวกว่า ระบบกันขโมยภายในบ้านทำงานโดยใช้ไฟจากภายในบ้านเลี้ยงระบบการทำงานหากไฟถูกตัดก็จะมีแบตเตอรี่สำรองที่ทำงานได้อีกเป็นสิบชั่วโมง นอกจากระบบกันขโมยจะใช้สำหรับป้องกันคนร้ายแล้ว โดยส่วนมากระบบจะมีปุ่มกดสำหรับขอความช่วยเหลือโดยเมื่อกดแล้ว ไซเรนในบ้านก็จะทำงานทันที
แต่ผมเชื่อว่าหลายคนบอกว่าเหล็กดัดน่าจะชัวร์กว่า อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับคุณภาพความแข็งของเหล็กดัดแต่ตามบ้านจัดสรรต่างๆนั้นผมเห็นวลาเค้างัดเหล็กดัดนั้น ใช้เวลาไม่ถึง 1นาทีก็เปิดหน้าต่างออกหมดแล้ว โจรมันไม่ค่อยแงะนะครับอย่าลืม !! ส่วนมากจะใช้ชะแลงงัดทีเดียวก็ออกเลย ผมเลยมองว่าเหล็กดัดเป็นเพียงอุปกรณ์ช่วยถ่วงเวลาได้อีกสัก สิบ ยี่สิบ วินาทีเท่านั้นเอง
นอกจากป้องกันการงัดแงะระบบกันขโมยรุ่นที่ดีๆหน่อยก็อาจจะพ่วงกับการทำงานของตัว Smoke Detector ได้อีกด้วยกรณีเกิดประกายไฟ หรือมีควันที่อาจจะทำให้เกิดเพลิงไหม้ระบบสัญญาณก็จะทำงานทันทีเช่นกัน

สรุป
สำหรับความคิดผมเองแล้วระบบสัญญาณกันขโมยคืออุปกรณ์ที่จำเป็นมากอย่างหนึ่งสำหรับชิวิตและทรัพย์สินของเราแต่หลายๆคนมักมองข้ามไป จะมารู้สึกอีกทีก็ตอนเกิดเหตุแล้ว สำหรับบทความในวันนี้ผมนำประสบการณ์การใช้งานมาเล่าสู่กันฟังนะครับ

How to Prevent Home Invasion

การบุกรุกบ้านโดยคนร้าย (Home Invasion) ถือเป็นหนึ่งในอาชญากรรมร้ายแรง โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ คือ การลักขโมยและการปล้นบ้าน

การลักขโมย เป็นอาชญากรรมที่มักไม่มีพยานรู้เห็นเหตุการณ์ อาทิเช่น ตัวคุณไม่อยู่บ้านขณะที่มีการลักขโมยเกิดขึ้น มารู้ตัวอีกครั้งเมื่อกลับมาบ้านและพบว่ามีของหาย

แต่การบุกปล้นบ้านนั้น เป็นอะไรที่ต่างออกไปมาก มีทั้งความรุนแรงและน่ากลัว เพราะไม่เพียงแค่ทรัพย์สินในบ้าน แต่ตัวคุณและสมาชิกในครอบครัวก็ตกเป็นเหยื่อของอาชญากรรมด้วย

นาย George Wehby ได้ให้ข้อแนะนำเป็นบัญญัติ 10 ประการ ในการป้องกันบ้านจากการถูกบุกรุกในทั้งสองกรณี

  1. ล๊อกประตูและหน้าต่างทุกบาน เมื่อตำรวจตรวจสอบที่เกิดเหตุมักจะมองหาประตูหรือหน้าต่างที่ไม่ได้ล๊อกเป็น อย่างแรก เนื่องจากคนร้ายจะตรวจสอบประตูและหน้าต่างทีละบานเพื่อใช้เป็นทางเข้าภายใน บ้าน ถึงแม้ไม่สามารถรับประกันการถูกบุกรุกได้แต่ก็ทำให้การเข้าภายในบ้านนั้นยาก ขึ้น
  1. ใช้ประตู หน้าต่างและระบบล๊อกที่แข็งแรง เมื่อคนร้ายบุกรุกบ้านด้วยความรุนแรง เขาอาจเพียงแค่ถีบประตู งัดประตู ก็สามารถเข้าไปภายในบ้านอย่างรวดเร็ว และอาจเข้าไปได้ทุกห้องภายในเวลาน้อยกว่าห้านาทีเสียอีก ดังนั้นการซื้อเวลาให้คนร้ายเข้ามายากขึ้นจึงเป็นสิ่งสำคัญ คุณควรใช้ประตู หน้าต่างและระบบล๊อกที่แข็งแรงแน่นหนา ซึ่งช่างกุญแจประตูอาจให้คำแนะนำที่ดีได้
  1. ใช้แสงสว่างให้มาก โดย ปกติเมื่อความมืดมาเยือนเรามักจะมองหาที่ซึ่งมีแสงสว่าง ในยามค่ำคืนหากภายนอกบ้านเรามีแสงสว่างเพียงพอโดยเฉพาะหน้าทางเข้าบ้าน คนร้ายมักจะไม่เลือกที่จะใช้ประตูด้านนั้น เขาจะมองหาที่มืดซึ่งจะทำให้ไม่มีใครเห็นเขาขณะเข้าไปในบ้าน ดังนั้นหากมีระบบป้องกันขโมยซึ่งใช้การตรวจจับการเคลื่อนไหวแล้วสั่งงานให้ เปิดไฟทั้งในและบริเวณรอบบ้าน จะทำให้คนร้ายคิดว่าคนในบ้านรู้แล้วว่ามีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้น และเพราะแสงสว่างอาจทำให้มีคนเห็นเขาได้ง่ายจึงอาจเลิกล้มความตั้งใจที่จะ บุกรุกเข้าไปได้
  1. ปิดหน้าต่างและม่านให้สนิท คน ร้ายมักประสงค์ต่อทรัพย์ภายในบ้าน หากเขาไม่สามารถมองเห็นอะไรภายในบ้านได้ ไม่รู้ว่ามีทรัพย์สินมีค่าอะไรอยู่บ้าง ไม่รู้ว่ามีคนหรือสัตว์เลี้ยงภายในบ้านหรือไม่ จะทำให้เกิดความไม่แน่ใจ ซึ่งอาจทำให้คนร้ายเปลี่ยนใจที่จะเลือกบ้านหลังดังกล่าว
  1. มีสุนัขเฝ้ายาม (Guard dog) คน ร้ายไม่ค่อยชอบเพื่อนสี่ขาสักเท่าไร เพราะมันอาจทำอันตรายเขาได้ คุณอาจไม่จำเป็นต้องฝึกสุนัขของคุณแบบพวกมืออาชีพใช้ แต่ขอให้พอเชื่อใจในการเฝ้าระวังภัยได้ก็พอ
  1. มีระบบเตือนภัยผู้บุกรุก (Alarm system) เสียง ดังจากระบบเตือนภัยจะช่วยเตือนเราให้รู้ว่ามีบางอย่างผิดปกติ และคนร้ายมักเลือกเหยื่อที่ลงมือง่ายๆมากกว่า อีกทั้งเป็นการเตือนให้ยามหรือตำรวจมาดูที่บ้านด้วย
  1. แจ้งและรายงานกิจกรรมต้องสงสัย คนร้ายก่อนจะลงมือมักมีการเฝ้าดูความเคลื่อนไหวของบ้านเป้าหมายก่อนหลายวัน ความตระหนักรู้ต่อภัยคุกคาม หรือ Awareness เป็น สิ่งสำคัญที่สุดสำหรับการป้องกันตัว เมื่อเห็นสิ่งผิดปกติอาจโทรแจ้งตำรวจให้ช่วยมาตรวจสอบหรือลาดตระเวณบริเวณ บ้านให้บ่อยขึ้น และตรวจสอบผู้มาเยือนให้แน่ชัดก่อนเปิดประตูออกไป
  1. ป้องกันข้อมูลของคุณ ขยะที่คุณเอาไปทิ้งนอกบ้านอาจมีข้อมูลที่สำคัญของคุณอยู่ด้วยก็ได้ ซึ่งคนร้ายอาจใช้ข้อมูลเหล่านั้นในการหาทางเข้าบ้านคุณ เช่น มีใบสั่งซื้อของส่งถึงบ้าน คนร้ายอาจปลอมเป็นพนักงานส่งของได้ เป็นต้น นอกจากนั้นอาจมีการขโมยข้อมูลส่วนตัวอื่นๆของคุณได้อีก (Identity theft)
  1. มีเพื่อนบ้านที่ดี การมีเพื่อนบ้านที่ดีจะช่วยเราเฝ้าระวังคนร้ายจากการบุกรุกได้ในระดับหนึ่ง จึงควรรู้จักเพื่อนบ้านว่าเป็นใครบ้างและเฝ้าระวังซึ่งกันและกัน
  1. คิดเหมือนคนร้าย (Think like a home invader) พยายาม มองหาจุดอ่อนของบ้านในการที่คนร้ายจะสามารถบุกรุกเข้ามาได้แล้วทำการแก้ไข เสีย การทำเช่นนี้ไม่ใช่ความหวาดระแวงแต่เป็นเรื่องของการป้องกัน

ข้อ แนะนำทั้งหมดนี้คงไม่ใช่สูตรสำเร็จที่จะสามารถป้องกันภัยคุกคามได้ร้อย เปอร์เซ็นต์ แต่ก็ทำให้บ้านของเรามีความปลอดภัยมากขึ้น ในหลายกรณีเราอาจต้องทำมากกว่าที่แนะนำไว้ขึ้นกับสถานการณ์และสภาพแวดล้อม

สุดท้ายนี้ขอให้ตั้ง “สติ” ทุกครั้งเมื่อเผชิญเหตุ และขอให้ “พลังจงอยู่กับท่าน”

เรียบเรียงโดย Batman อ้างอิงเนื้อหาบางส่วนจากบทความเรื่อง 10 Rules to Prevent  Home Invasions ของ George Wehby

เจสัน แฮนสัน อดีตหน่วยสืบราชการลับ ซีไอเอ
ได้เขียนเล่าถึงเรื่องโจรปล้นบ้านเอาไว้ว่า

โจรปล้นบ้าน มี 2 ประเภท
คือ
โจรกลางวัน และ โจรกลางคืน โจรกลางวัน มักจะเป็นพวกมืออาชีพ ก่อนที่จะปล้น พวกมันจะเฝ้าสำรวจบ้านของคุณเป็นอย่างดี โจรกลางวันจะรู้ว่าคุณออกไปทำงานเวลาไหน กลับบ้านเมื่อไร ช่วงเวลาใดบ้างที่ไม่มีใครอยู่บ้าน โจรมืออาชีพบางราย ขโมยของโดยไม่ให้คุณรู้ตัว กว่าคุณจะรู้ว่าเครื่องเพชรหาย ก็ผ่านไปหลายวันแล้ว โจรกลางคืน เป็นโจรที่อันตรายมาก โจรประเภทนี้ มักจะติดยาเสพติด หรือ ป่วยทางจิต พวกมันไม่สนใจว่ามีคนอยู่ในบ้านหรือไม่และบางครั้ง การที่คุณอยู่บ้านอาจจะเป็นผลดีกับมัน เพราะมันสามารถบังคับให้คุณบอกที่ซ่อนทรัพย์สินโดยไม่ต้องเสียเวลาค้นหา โจรกลางคืนจะโหดร้ายกว่าโจรกลางวัน

*******

สถิติเกี่ยวกับโจรปล้นบ้าน (ต่างประเทศ)

85% โจรจะทำการลาดตระเวณก่อนเข้าปล้น
50% โจรจะปลอมตัวเป็นพนักงานให้บริการต่าง ๆ ก่อนปล้น เช่น พนักงานส่งของ
94% โจรจะอยู่ในอาการมึนเมา
30% มีการทำร้ายร่างกาย
60% มีการข่มขืนเกิดขึ้น
33% โจรเข้าบ้านผ่านประตูหรือหน้าต่างที่ปิดสนิท

ป้องกันโจร
วิธีการป้องกันโจรปล้นบ้านที่ดี
เจสัน แฮนสัน บอกว่า ในการเริ่มต้น
คุณจะต้องคิดเหมือนโจร เสียก่อน

ลองเดินดูละแวกบ้านของคุณ
แล้วพิจารณาว่า ถ้าคุณเป็นโจร
คุณจะเลือกปล้นบ้านไหน

*******

บ้านที่กล่องจดหมาย มีจดหมายจนเต็มล้นออกมา
บ้านที่หญ้าขึ้นรก
บ้านที่ประตูทิ้งขยะเปิดค้างเอาไว้
บ้านที่ประตูโรงรถเปิดทิ้งไว้ ให้มองเห็นได้ว่าไม่มีรถจอดอยู่

เหล่านี้เป็นสิ่งที่โจรสังเกตได้ว่า บ้านไม่มีใครอยู่

เป็นเรื่องง่ายมากที่โจรจะรู้ว่าวันที่พนักงานเก็บขยะมาที่บ้านคุณเป็นวันไหน
ซึ่งหลังจากนั้นหลายวัน หากถังขยะยังคงว่างเปล่า
มีแนวโน้มว่าเจ้าของบ้านอาจไปต่างจังหวัด

********
ในขณะที่บ้านซึ่งหญ้าขึ้นรก แสดงว่า
ไม่ค่อยมีใครอยู่

แต่บ้านซึ่งสวยงามเกินไป ก็ล่อตาล่อใจโจรให้ปล้นได้เช่นกัน
ลองมองจากรอบบริเวณบ้านของคุณ
ว่าสามารถเห็นของมีค่าในบ้านได้อย่างชัดเจนหรือไม่
อาทิเช่น ทีวีจอแบนขนาดใหญ่ เป็นต้น
หากมองเห็น ควรทำการแก้ไข

พวกอุปกรณ์เช่น พลั่ว , จักรยาน , สกู๊ตเตอร์
ที่วางเอาไว้นอกบริเวณบ้าน
ทำให้โจรสามารถวางแผน นำไปใช้ทุบประตู หน้าต่างได้

*******

ลองคิดว่าหากจะปล้นบ้านตัวเอง
คุณจะเข้าทางไหน ซ่อนตัวมุมไหน
จากนั้นหาทางปิดช่องโหว่ที่มี

มุมมืดเป็นบริเวณที่โจรสามารถซ่อนตัวได้
ไม่ควรปล่อยให้มีมุมสำหรับซ่อน
โดยเฉพาะประตูหน้าบ้าน
ควรให้ความสำคัญกับแสงสว่าง

โจรส่วนใหญ่จะไม่อยากเสี่ยงเข้าบ้านที่มีอุปกรณ์ป้องกันอันตราย
อาทิเช่น
กล้องวงจรปิด
ไฟติดตามความเคลื่อนไหว
อุปกรณ์เหล่านี้จะช่วยป้องกันโจรปล้นบ้านได้

พวกกล้องวงจรปิดปลอมที่มีไฟกระพริบสีแดง ๆ
ซึ่งติดไว้แถวหน้าบ้าน
หรือ สติ๊กเกอร์ที่ติดไว้บริเวณประตูหน้าต่าง
เตือนว่าหากประตูเปิด จะมีเสียงไซเรนดัง
ช่วยทำให้โจรเปลี่ยนเป้าหมายไปยังบ้านหลังอื่นได้

สุนัขเป็นอีกตัวช่วยที่ดีสำหรับป้องกันขโมย
โจรไม่ต้องการกัดกับหมา หรือ ปล่อยให้สุนัขส่งเสียง
ดังนั้น ชามข้าวหมาที่วางไว้แถวประตูหน้าและประตูหลังบ้าน
มีผลให้โจรลังเลที่จะบุกเข้าไป

*******

ผมเคยอ่านบทความเรื่องของ โจรจันทร์เจ้า
ซึ่งเป็นโจรในยุคสมัย ร. 5
ที่ถูกยกย่องเป็น ศาสตราจารย์โจร

ดูเหมือนจะมีเคล็ดลับการปล้น ไม่ต่างกับโจรฝรั่งมากนัก คือ
ก่อนปล้นจะต้องสำรวจข้อมูลในบ้านให้ถี่ถ้วนเสียก่อน
ว่าเจ้าทรัพย์เป็นใคร และมีทรัพย์สินอะไรบ้าง

สิ่งสำคัญมาก คือ จะต้องมีสายโจร ทำหน้าที่ชี้เป้าบ้านที่จะปล้น
จันทร์เจ้า เล่าว่า สายโจรมักได้แก่คน 3 จำพวก คือ

คนรับใช้อยู่ในบ้านเจ้าทรัพย์ที่อยากได้เงิน
เพื่อนบ้านที่เป็นอริคิดล้างผลาญเจ้าทรัพย์
ญาติเจ้าทรัพย์เองที่โกรธเพราะขอเงินไม่ให้

*******

ที่เรียบเรียงเขียนมาทั้งหมด
ก็ด้วยมีเจตนาให้นำไปใช้ป้องกัน

หวังว่า ท่านผู้อ่าน
ที่พยายามป้องกันโจรปล้นบ้าน
ด้วยการคิดเหมือนโจร
คงจะไม่อินไปกับบทบาท
แล้วไปทดลองปล้นบ้านคนอื่นเข้าจริง ๆ หละ

ขอปัญญาจงอยู่กับท่าน พิสิษฐ์ จง

Copyright © bosch.in.th All Right Reserved. | สัญญาณกันขโมย : อุปกรณ์สำหรับกันขโมยยบ้าน คุณภาพอันดับ 1 สัญญาณกันขโมยบ้านต้องนึกถึงเรา